Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity – CI) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

logotyp
kolorystyka
krój pisma
zasady postępowania z powyższymi

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe.

W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki:

wizytówki
papier firmowy
koperty
teczki ofertowe
identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna firmy
grafika na środkach transportu
layouty folderów
layouty reklam prasowych
layouty stron internetowych
layouty reklam internetowych
layouty reklam zewnętrznych
i wiele innych.

Identyfikacja wizualna